• Tube Automatic Labeling System

    ລະບົບການຕິດສະຫຼາກທໍ່ອັດຕະໂນມັດ

    ລະບົບການຕິດສະຫລາກທໍ່ອັດຕະໂນມັດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນຈຸດເກັບເລືອດເຊັ່ນ: ອຸປະຖໍາໂຮງ ໝໍ, ຄລີນິກຄົນເຈັບເຂດນອກຫລືກວດຮ່າງກາຍ. ມັນເປັນລະບົບການເກັບຕົວຢ່າງຂອງເລືອດໂດຍອັດຕະໂນມັດເຊິ່ງປະສົມປະສານແຖວ, ການເລືອກທໍ່ທີ່ສະຫຼາດ, ການພິມປ້າຍ, ການວາງແລະແຈກຈ່າຍ.